Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 23. januar 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om udtræden af Dansk Folkepartis byrådsgruppe 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af vederlag til udvalgsmedlemmer, formanden for Folkeoplysningsudvalget, formanden for Børn- og Ungeudvalget og 1. viceborgmester. 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af honorering af 2. viceborgmesters aktiviteter i 2016 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af tegningsbemyndigelse - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 7.011 og Lokalplan 7-2-103 - Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.028 og Lokalplan 1-1-116 Blandet bolig- og erhvervsområde, karreen mellem Løkkegade og Kjellerups Torv, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)  
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.036 Udvidelse af Aalborg Havn med miljørapport (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.045 og Lokalplan 4-5-103 Boliger og institutioner, Venøsundvej og Tornhøjvej, Tornhøj (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af lokalplan 1-1-128, tillæg til lokalplan 1-1-110 Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af projekt med 18 familieboliger og 62 ungdomsboliger, Himmerland Boligforening, afd. 84, DLG , Skema A 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Orientering om Status - november 2016 "Udvikling og Omstilling af Handicapområdet" 
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af lukning af Løvvangskolen pr. 1. august 2017 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af vedtægter for Aalborg Festivals 
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger