Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 13. februar 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.031 (med Miljørapport) for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg (1. forelæggelse) 
Beslutning: Udsat
3. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport  
Beslutning: Udsat
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.049 og Lokalplan 4-1-114 Boliger, Samsøgade og Bernstorffsgade, Vejgård (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.022 og lokalplan 5-2-108 Boliger, Attrupgårdvej, Vodskov (2. forelæggelse) samt at et privat areal og et vejareal overføres fra byzone til landzone 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af lokalplan 1-3-115 (med Miljørapport), Boliger, erhverv m.m., Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen (1. forelæggelse) 
Beslutning: Udsat
8. Godkendelse af lokalplan 6-1-108 Boliger, Gammel Viborgvej, Svenstrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)  
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af 2. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af Samarbejdsaftale med Teater Nordkraft. 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg Symfoniorkester 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af ansøgning til EU's Horizon 2020 støtteprogram 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Godkendelse af 1. behandling af revision af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 1469, Hals 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
16. Godkendelse af forslag om indsendelse af dagsordenspunkt om den kommunale udligningsordning til KL´s delegeretmøde den 16. marts 2017 
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af DGI-Huset låneomlægning 
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af fordeling af delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2017 
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe om visitation til specialundervisning 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger

Lukket

20. Salgssag
Beslutning: Godkendt