Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 13. marts 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ændring af budget 2017, Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.031 (med Miljørapport) for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af lokalplan 1-3-115 (med Miljørapport), Boliger, erhverv m.m., Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2017. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om klimamåling 2016. 
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. Aalborg Lufthavns aftale med Ryanair 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger