Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 27. marts 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af vedtægter for KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af udviklingsstrategi og miljøvurdering for Stigsborg Havnefront samt udviklingsplan for 1. etape 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af lokalplan 4-6-106 Boliger, Fyrkildevej, Smedegård (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af ændring af tegningsbemyndigelsen for pligtlån til boligindskud 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af ændring af tegningsbemyndigelsen for garantiforpligtelser vedr. kautionslån til boligindskud 
Beslutning: Godkendt
9. 3. status/afrapportering på strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 
Beslutning: Godkendt