Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Regnskab 2016 - Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2016 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 og 2016 til budget 2017 - Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2017 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2016 til budget 2017 - Hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling 2017 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2016. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af samarbejdsaftale med KUNSTEN 2017-2020 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af samarbejdsaftale med Aalborg Zoologiske Have for perioden 2017-2020 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af samarbejdsaftale med Springeren - Maritimt Oplevelsescenter for perioden 2017-2020 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af årsrapport 2015 for Renovest I/S 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.025 og Lokalplan 3-5-103 Boliger, Sofiendal Enge Syd, Sofiendal (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.052 og Lokalplan 4-1-116 Boliger, Lenevej, Vejgård (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af Lokalplan 1-1-117 Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af 145 ungdomsboliger Nyhavnsgade, Plusbolig afd. 19 (Skema A) 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af ombygning til almene familieboliger. Vivabolig, afd. 21. Kærby Hvilehjem. Helhedsplan - Skema A 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A  
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af 48 aflastningsboliger Annebergvej 173-175 - Anlægsbevilling til kommunale almene boliger. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. krav om helårsboliger i nye lokalplaner i Aalborg Kommune 
Beslutning: Udsat med bemærkninger
19. Godkendelse af forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe vedr. bopælspligt og flexboliger 
Beslutning: Udsat med bemærkninger