Byrådet

Aalborg Byråds møde den 8. maj 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af 1. behandling af indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydvest 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, grundvandsbeskyttelse 2018 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af ændring af stiftelsesgrundlag og vedtægter for Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.053 til parkering til UCN ved Scoresbysundsvej (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 9.014 Erhverv, Skovhusvej, Vester Hassing (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af kommuneplantillæg H.032 om reviderede parkeringsbestemmelser (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.041 og Lokalplan 1-1-129 Butikker, erhverv m.m., Friis Citycenter, Aalborg Midt-by (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.021 Udvidelse af landsbyen Tostrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af lokalplan 9-6-107, Sommerhuse, Torndalstrand, Landområde Hals (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart, 32 almene boliger til handicappede ved Tornhøjgaardgrunden, Aalborg Øst. Himmerlands Boligforening afd. 79 (Skema B)  
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af ny vedtægt for Aalborg Kommunes Parkeringsfond 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af regnskab 2016 - Limfjordsbroen 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af budget 2018 - Limfjordsbroen  
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af forslag fra Det Radikale Venstre om parkering uden betaling for el-biler og brintbiler 
Beslutning: Se referat