Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 22. maj 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.017 og Lokalplan 3-3-110 Boliger, Byengen, Hasseris (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af fælles mastepolitik 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Vester Mariendal skoles deltagelse i rammeforsøg vedr. mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af køreplanindstilling 2017-2018 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af takstændringer pr. 01.06.2017 for Aalborg Renovation  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af Regulativ for Husholdningsaffald 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af Regulativ for Erhvervsaffald 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af strategi for fossilfri varmeproduktion 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger