Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 19. juni 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Se referat
2. Godkendelse af tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.031 (med Miljørapport) for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.019 og Lokalplan 3-3-111, Boliger, Otiumvej, Hasseris (Annullering) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.049 og Lokalplan 4-1-114 Boliger, Samsøgade og Bernstorffsgade, Vejgård (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport) (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Lokalplan 6-1-111 Boliger, Tingstedet, Svenstrup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Lokalplan 1-3-113 (med Miljørapport) Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af lokalplan 1-3-115 (med Miljørapport) Boliger, erhverv m.m., Strandvejen og Badehusvej, Vestbyen (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Lokalplan 6-1-110, Institution, Bautastenen, Svenstrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Servicetjek af integrationen i dagtilbud 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af servicetjek af tosprogsområdet for Skolevæsenet i Aalborg Kommune 
Beslutning: Udsat med bemærkninger
13. Godkendelse af vedtægtsændringer for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af revidererede vedtægter for Studenterhuset 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af forårsbudgetrevision 2017 for Miljø- og Energiforvaltningen 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af kommunegaranti til Aalborg Kloak A/S 
Bilag til punkt 16
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Vandsamarbejdet på Sejlflodkanten (VSK) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
18. Godkendelse af 2. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1469, Hals 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Godkendelse af økonomiske fordelingsnøgler for 2018 for Nordjyllands Beredskab 
Beslutning: Godkendt
21. Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet - Nordjyllands Beredskab 2021 
Beslutning: Godkendt
22. Godkendelse af etablering af fælles vagtcentral, anlæg - Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
23. Godkendelse af byrådets møder i 2018 
Beslutning: Godkendt
24. Godkendelse af Aalborg Kommunes muligheder for at undlade at handle med og investere i virksomheder mv. der unddrager sig skattebetaling. 
Beslutning: Godkendt
25. Godkendelse af vedtægtsændringer for Aalborg Erhvervsråd 
Beslutning: Godkendt
26. Godkendelse af forslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe vedrørende driften af Park 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
27. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. borgerdrevne byrådsforslag 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
28. Godkendelse af forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe vedr. indførelse i Aalborg Kommune af muligheden for tilskud til pasning af eget barn 
Beslutning: Udsat med bemærkninger