Byrådet

Aalborg Byråds møde den 14. august 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af samarbejdsaftale med Foreningen Tusindfryd 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af reviderede vedtægter for Foreningen Tusindfryd  
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum for perioden 01.09.2017-31.12.2020 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af tegningsbemyndigelse til oprettelse og ophævelse af konti i penginstitutter mv. 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.024 og Lokalplan 3-4-104 Boliger og institution, Annebergvej, Mølholm (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.013 Blandet bolig- og erhvervsområde, Poul Smeds Vej, Gandrup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Lokalplan 4-10-103 Sognegård, Sønder Tranders, Landområde Øst (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Lokalplan 7-1-110 Boliger og Erhverv, Lodsholmvej, Klarup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej og Vestergade, Nibe (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af renoveringsprojekt - Viva Bolig afd. 20 - Absalonsgade 9, 9000 Aalborg - Skema A 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af midlertidig regulering, som første skridt i en helhedsplan ved Sofiendal Enge 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af forslag fra Det Radikale Venstre om parkering uden betaling for elbiler og brintbiler 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger