Byrådet

Byrådet 28. august 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommissorium for proces vedr. udvikling af Løvvangsområdet 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116 Boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.018 og Lokalplan 2-2-108, Boliger, Gammel Kongevej, Nørre Uttrup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.027 og Lokalplan 3-2-107 Aalborg Zoo, Hobrovejkvarteret (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.050 og Lokalplan 4-1-115 Parkbyen, Boliger m.m., Sohngårdsholmsvej, Vejgård (med miljørapport) (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.019 og Lokalplan 5-4-101 Boliger, Øster Hassing Vej – Smalby, Langholt (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.024 og Lokalplan 5-1-105, Boliger Vester Halne Vej, Vadum (1. forelæggelse) 
Beslutning: Udgik
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.052 og Lokalplan 4-1-116 Boliger, Lenevej, Vejgård (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.053 til Parkering til UCN ved Scoresbysundsvej (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.014 Erhverv, Skovhusvej, Vester Hassing (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (1. forelæggelse) 
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af 36 nye almene familieboliger og renovering af eksisterende almene familieboliger i Sankelmarksgade, 9000 Aalborg – Himmerland Boligforening (skema A) 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af projekt med 90 familieboliger, Himmerland Boligselskab afd. 78 og 86, Tornhøjgaardsparken (skema A) 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af renoveringsstøttesag - Himmerland Boligselskab afd. 52, Fyrkildevej (skema B) 
Beslutning: Godkendt
17. Orientering om afrapportering Udviklings- og Omstillingsplan 2014-2017 af Handicapområdet  
Beslutning: Til orientering
18. Godkendelse af beretning nr. 41 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2016 
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af forslag fra byrådsmedlem Kirsten Algren vedr. Fjordbyen 
Beslutning: Udsat med bemærkninger