Byrådet

Aalborg Byråds møde den 11. september 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af nye vedtægter for Aalborg Kulturskole med virkning pr. 1. januar 2018 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af halvårsregnskab 2017 - Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af ny incitamentsmodel for lokaleanvendelse 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.037 og Lokalplan 1-2-115 Boliger mm., Engvej, Østergade, Cementvej og Kortegårdsvej, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (1. forelæggelse)  
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.042 og Lokalplan 1-3-117 Boliger, Ny Kastetvej og Kastetvej, Vestbyen (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.025 og Lokalplan 3-5-103 Boliger, Sofiendal Enge Syd (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt

Lukket

9. Godkendelse af aftale
Beslutning: Godkendt