Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 25. september 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Bæredygtighedsplan 2017-2020 
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af 2. behandling af indsatsplan for OSD 1432, Aalborg Sydvest 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK i 2018 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af revisionsberetninger 2016 vedr. selvejende institutioner 
Beslutning: Godkendt

Lukket

6. Godkendelse af ændring af bestyrelsesstruktur for Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern
Beslutning: Udsat