Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 9. oktober 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om at byrådsmedlem Kirsten Algren indtræder i Venstres byrådsgruppe 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af aktuel status 2017 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af aktuel status 2017 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af aktuel status 2017 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - serviceudgifter. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af aktuel status 2017 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af aktuel status 2017 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling  
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af aktuel status 2017 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af aktuel status 2017 - Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af anlægstilskud til Musikkens Hus. Tillægsbevilling 2017 
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
12. Godkendelse af merudgifter i forbindelse med voldgiftsagen om Nordkraft. Tillægsbevilling 2017 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af bevilling til udbedring af ovenlys på Kunsten. Tillægsbevilling 2017 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af justering af lønbudget 2017. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.011 og Lokalplan 7-2-103 Boliger, Dybbroparken ved Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg 9.012 og Lokalplan 9-6-105. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
18. Godkendelse af Lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
19. Godkendelse af samarbejdsaftale - Stigsborg Havnefront 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Godkendelse af stiftelse af et udviklingsselskab til udviklingen af Stigsborg Havnefront - Tillægsbevilling 2017 
Beslutning: Godkendt
21. Godkendelse af Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2017 
Bilag til punkt 21
 
Beslutning: Godkendt
22. Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet 
Beslutning: Se referat
23. Godkendelse af forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe om model for fordeling af elever med sproglige udfordringer 
Beslutning: Udgik
24. Godkendelse af forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe vedr. indførelse i Aalborg Kommune af muligheden for tilskud til pasning af eget barn 
Beslutning: Se referat

Lukket

25. Godkendelse af magelæg af areal v/Tornhøj, Aalborg Øst
Beslutning: Godkendt