Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 12. oktober 2017, kl. 13.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 2. behandling  
Beslutning: Se referat