Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 23. oktober 2017, kl. 16.15 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommuneplantillæg 2.016 og Lokalplan 2-4-106 Erhverv m.m., Lufthavnsvej og Thistedvej, Lindholm (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af lokalplan 1-1-133 Café, offentlige formål mm., Medborgerhuset, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af regulering af maksimaltakster for taxikørsel 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af vedtægtsændring for Krisecentre for kvinder 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 (tidl. rammeaftale) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger