Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 11. december 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af tillægsbevilling til anlæg på Skoleforvaltningens budget 2017 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Budget 2017 og 2018 - takstændringer og tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af etablering af Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg og nedlæggelse af Samarbejdet om vandforsyning i det åbne land 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje – Tillægsbevilling 2017 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægt (2. behandling) 
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om Stigsborg Havnefront - Fusionskontrol 
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af tegningsbemyndigelser 2018 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af skema A for 62 ungdomsboliger, Vivabolig, afd. 30, John F. Kennedys Plads – Tillægsbevilling 2018 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.045 og Lokalplan 1-1-130 Butikker, boliger m.m., Algade 16-16A, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.021 Byudviklingsplan for Vestbjerg med miljørapport (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.043 og Lokalplan 1-2-116 boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Udsat
19. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.018 og lokalplan 2-2-108, Boliger, Gl. Kongevej, Nr. Uttrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
20. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.024 og Lokalplan 3-4-104 Boliger og institution, Annebergvej, Mølholm (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
21. Godkendelse af Lokalplan 10-1-108 Boliger og Erhverv, Koldsmindevej, Nibe (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
22. Godkendelse af Lokalplan 10-1-112 Boliger, Lundevej, Nibe (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
23. Godkendelse af ansøgning om støtte til opførelse af 48 almene ældreboliger med servicearealer på Annebergvej (aflastning) - Skema A 
Beslutning: Godkendt
24. Godkendelse af skema A for 113 almene familieboliger på Annebergvej 177-79. Vivabolig afd. 29 
Bilag til punkt 24
 
Beslutning: Godkendt
25. Godkendelse af Skema A for 124 almene familieboliger på Sohngårdsholmsvej 55, 9000 Aalborg for boligselskabet Nordjylland afd. 01.74, Parkbyen 
Beslutning: Godkendt
26. Godkendelse af Skema A for 20 almene familieboliger på Fyrkildevej, 9220 Aalborg øst for Himmerland boligforening afd. 52 
Bilag til punkt 26
 
Beslutning: Godkendt
27. Godkendelse af skema A for 55 almene familieboliger på Gl. Kongevej i Nørresundby. Sundby Hvorup Boligselskab afd. 77 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
28. Godkendelse af Skema A for 22 almene familieboliger på Koldsmindevej i Nibe. Boligforeningen Enggaarden afd. 24 
Beslutning: Godkendt
29. Godkendelse af Skema A for 25 almene familieboliger på Lundevej 57, 9240 Nibe for Boligforeningen Enggården 
Beslutning: Godkendt
30. Godkendelse af høringssvar vedrørende justeringer af Natura 2000 grænser 
Beslutning: Udsat med bemærkninger
31. Godkendelse af beskæftigelsesplan for 2018 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
32. Godkendelse af udpegning af medlemmer til Beboerklagenævn for perioden 2018-2021
Beslutning: Godkendt
33. Godkendelse af bedømmelse af tjenestemand med henblik på varig ansættelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger