Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 15. januar 2018, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Fonden Musikkens Hus i Nordjylland 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af honorering af 2. viceborgmesters aktiviteter i 2017 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af tegningsbemyndigelse i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade, Vestbyen (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.042 og Lokalplan 1-3-117 Boliger, Ny Kastetvej og Kastetvej, Vestbyen (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.027 og Lokalplan 3-2-107 Aalborg Zoo, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.019 og Lokalplan 5-4-101 Boliger, Øster Hassing Vej - Smalby, Langholt (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport) (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af høringssvar vedrørende justeringer af Natura 2000 grænser 
Beslutning: Udsat
12. Godkendelse af ekspropriation til spildevandsledninger i sommerhusområde i Hou/Hals - etape 9 & 10 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 
Beslutning: Udsat