Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 26. februar 2018, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for 2019-2022 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af udpegning af bestyrelsesmedlemmer i udviklingsselskab for Stigsborg Havnefront og orientering om status på processen 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.028 og Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.054 og Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.037 og Lokalplan 1-2-115 Boliger mm., Engvej, Østergade, Cementvej og Kortegårdsvej, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.025 og Lokalplan 6-3-107, Boliger, Carl Nielsens Vej, Frejlev (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Lokalplan 5-2-111 Nyt behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Lokalplan 7-1-109 Detailhandel, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af Lokalplan 4-10-103 Ny Sognegård, Sønder Tranders, Landområde Øst (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Lokalplan 7-1-107 Boliger, Sønderhaven, Klarup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af høringssvar vedrørende justeringer af Natura 2000 grænser 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af bevilling til fodboldklubben B52 vedrørende tilskud til anlæg af kunstgræsbane i 2020 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af forslag fra Per Clausen, Enhedslisten vedr. boligkvarterer og familiesammenføring 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger