Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 19. marts 2018, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af udtræden af byrådet - Byrådsmedlem Niels Thomas Krarup, samt indtræden af stedfortræder for den resterende valgperiode  
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108 Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af bedre bemanding i Ældreplejen 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018 - 2. behandling 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af udpegning af kunstfaglige medlemmer til Aalborg Kommunes Kunstfond 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af midlertidig tillæg til vandløbsregulativ for Svanholmgrøften/Sofiendalgrøften og Letvadgrøften/Svanholmgrøftens sidegrøft 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2018. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af tagudskiftning Skipper Klement Plejehjem. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af ændring af ansættelsesform for direktører - forslag til ændring 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2018 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. ligelønscertificering af kommunen, kommunale virksomheder og kommunale samarbejdspartnere 
Beslutning: Udsat med bemærkninger

Lukket

13. Godkendelse af forlængelse af revisionskontrakt
Beslutning: Godkendt