Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 9. april 2018, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommissorium for og udpegning til Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune 2018-21 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.051 og lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Lokalplan 10-1-110 Boliger, Skalhøje, Nibe (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Lokalplan 10-1-111 Boliger, Nøragervej, Nibe (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Lokalplan 10-1-113 Boliger, Skovbrynet, Nibe (1. forelæggelse) 
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt