Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 23. april 2018, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Regnskab 2017 - Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr.  
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - hele kommunen, drift. Tillægsbevilling 2018 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling 2018 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2017. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af visionsproces i Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af internationale principper i Aalborg Kommune 2018-2021 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af udpegning af medlemmer til den politiske styregruppe for +BUS-projektet 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.045 og Lokalplan 1-1-130 Butikker, boliger m.m., Algade 16-16A, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
12. Godkendelse af køb af areal til ny sti mellem Romdrupvej og Klarup Banesti
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af køb af areal til udvidelse af kryds
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland for Sygehus Nord og Gåsepigen
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af Aalborg Kommunes udpegning til Rådet for Etniske Minoriteter 2018-2021
Beslutning: Godkendt