Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 14. maj 2018, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af vedtægter for bygningsfond og driftsfond for Art Center og Saracenoværk på Spritten 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af drifts- og anlægstilskud til Art Center og til opførelse af Saracenoværket – Tillægsbevilling 2018 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2018 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.028 og Lokalplan 3-1-104 Boliger, Ny Kærvej/Asylvej, Kærby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ekspropriation til separatkloakering - Primulastien, Bellisvej m.fl., Vestbjerg 
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af køb af areal til sti ved Mejlstedvej, Vestbjerg 
Beslutning: Godkendt