Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 28. maj 2018, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af køreplanindstilling 2018 - 2019 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Personalepolitik 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af tegningsbemyndigelse til oprettelse og ophævelse af konti i pengeinstitutter mv. 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommuneplantillæg H.033 og Lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg (med miljørapport) (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.050 og Lokalplan 4-1-115 Parkbyen, Boliger m.m., Sohngårdsholmsvej, Vejgård (med miljørapport) (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.021 Byudviklingsplan for Vestbjerg med miljørapport (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af lokalplan 5-2-111 Behandlingscenter, Hammer Bakker, Storemosevej, Vodskov (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af lokalplan 7-1-109 Detailhandel, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af endelig anskaffelsessum skema C - Himmerland Boligforening afd. 74 Rendsburggade 10 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af Strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Version 2 for 2018-2021 
Beslutning: Godkendt