Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 18. juni 2018, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Forårsbudgetrevision 2018 for Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om status på implementering af Bæredygtighedsplan 2017-20 
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2018 
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om borgerrådgiverens beretning 2016/ 2017 
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af byrådets møder i 2019 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.027 og Lokalplan 6-6-104 Tekniske anlæg, Solfangeranlæg, Sønderholm (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af lokalplan 10-1-110 Boliger, Skalhøje, Nibe (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af renovering af almene familieboliger for Plus Bolig afd. 57, Vegavej og Scheelsmindevej (skema A) 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af ny lejekontrakt med Fjordbyen 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med ny børnehave på Blåkildevej - Himmerland Boligforening afd. 67 
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af kommunegaranti - Renovering af 28 almene ældreboliger, Drachmanns Have, afdeling 44 (Alabu Bolig) 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af udmøntning af Budget 2018 for Kulturskolen 
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af flytning af Skansevejens skole 
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af Børne- og Ungepolitik - 2. behandling 
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af revision af Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familier - 2. behandling 
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af omformulering af budgetbemærkning om klippekort til vanskeligt stillede 
Beslutning: Godkendt
20. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. sparekataloger 
Beslutning: Udsat med bemærkninger