Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 13. august 2018, kl. 16.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Radiosalen
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Lisbeth Lauritsen i perioden fra og med 6. juli 2018 og maksimalt til og med 5. april 2019 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af forslag til ændring i Aalborg Kommunes investeringspolitik 
Beslutning: Se referat
4. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.020 Byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af lokalplan 10-1-111 Boliger, Nøragervej, Nibe (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af tilbageførsel af udbytte af overskud 2014-17 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af optagelse af offentlige veje i City Syd 
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Under Åben Himmel, politik for natur, parker og udeliv 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af tillægsbevilling til Sektor Skoler, anlæg 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af udpegning af bestyrelsesmedlemmer til den kommende FGU 
Beslutning: Se referat