Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 27. august 2018, kl. 16.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Radiosalen
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommuneplantillæg 6.024 Byudviklingsplan for Godthåb med miljørapport (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af lokalplan 6-2-105 Boliger, Omdannelse af Andersens Stålvarefabrik, Godthåb (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af lokalplan 10-1-113 Boliger, Skovbrynet, Nibe (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Skema A for 10 nye familieboliger på Ny Kjærvej - Kærby Hvilehjem - Viva Bolig 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af beretning nr. 42 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2017 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af tagrenoveringsprojekt 1. etape. Medborgerhuset Rendsburggade 2. Tillægsbevilling 2018.  
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 
Beslutning: Godkendt

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
10. Godkendelse af køb af ejerlejlighed - Tillægsbevilling anlæg
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af køb af areal til udvidelse af krydset Hobrovej/ Over Kæret/ Skelagervej
Beslutning: Godkendt