Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 10. september 2018, kl. 16.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Radiosalen
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af aktuel status - Budgetregulering 2018 - Børnepasning 0-5 årige. Tillægsbevilling 2018
3. Godkendelse af Aalborg Kommunes ejerskabspolitik
4. Godkendelse af overførsel fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til byfornyelse således at den statslige ramme til Landsbypulje kan udnyttes.
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.047 og lokalplan 1-1-131, Butikker, Boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (1. forelæggelse)
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.015 og lokalplan 10-1-114 Boliger, Søndergade, Nibe (1. forelæggelse)
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.054 og Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård (2. forelæggelse)
9. Godkendelse af lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse)
10. Godkendelse af skema A for renovering og fremtidssikring af Plus Bolig afd. 47. C. P. Holbølls Plads i Seminariekvarteret mv.
11. Godkendelse af skema A for 24 nye almene familieboliger på Toftegårdsvej, Sulsted - Boligselskabet Nordjylland afd. 01.76
Bilag til punkt 11
 
12. Godkendelse af regnskab 2017 - Limfjordsbroen
13. Godkendelse af budget 2019 - Limfjordsbroen