Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 10. september 2018, kl. 16.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Radiosalen
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status - Budgetregulering 2018 - Børnepasning 0-5 årige. Tillægsbevilling 2018 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Aalborg Kommunes ejerskabspolitik 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af overførsel fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til byfornyelse således at den statslige ramme til Landsbypulje kan udnyttes. 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.047 og lokalplan 1-1-131, Butikker, Boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af kommuneplantillæg 7.010 og Lokalplan 7-5-101 Boliger, øst for Hålsvej, Fjellerad (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.015 og lokalplan 10-1-114 Boliger, Søndergade, Nibe (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af kommuneplantillæg 4.054 og Lokalplan 4-1-112 Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af skema A for renovering og fremtidssikring af Plus Bolig afd. 47. C. P. Holbølls Plads i Seminariekvarteret mv.  
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af skema A for 24 nye almene familieboliger på Toftegårdsvej, Sulsted - Boligselskabet Nordjylland afd. 01.76 
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af regnskab 2017 - Limfjordsbroen 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af budget 2019 - Limfjordsbroen 
Beslutning: Godkendt