Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 24. september 2018, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aftale om opgaveoverførsel for have- og parkaffald 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Naturgas Nets takstændringer pr. 1. oktober 2018 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af udbuds- og indkøbspolitik 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af lokalplan 5-2-109 Boliger, Drøvten, Vodskov (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af lokalplan 9-4-104 Erhverv, Ulstedvej, Hals (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt