Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 22. september 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Aktuel status 2014 - Borgmesterens Forvaltning. Drift og anlæg samt midtvejsregulering. Tillægsbevilling 2014. 
Beslutning: Godkendt
2. Aktuel status 2014 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Budgetgaranterede områder - Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
3. Aktuel status 2014 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Serviceudgifter - Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
4. Aktuel status 2014 - Ældre- og Handicapforvaltningen 
Beslutning: Godkendt
5. Aktuel status 2014 – Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
6. Aktuel status 2014 - Sundheds- og Kulturforvaltningen 
Beslutning: Godkendt
7. Uforbrugte anlægsmidler i 2014. Tillægsbevilling 2014 (Hele kommunen) 
Beslutning: Godkendt
8. Moderniseringsaftalen 2014 - Finansiering af ikke-realiserbar andel. Tillægsbevilling 2014 
Beslutning: Godkendt
9. Ansøgning fra Aalborg Kommune til EU's Horizon 2020 program. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
10. Anlægsprojekt Tornhøjområdet (Astrupstien). Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
11. Anlægsprojekt Cykel- og gangsti over Limfjorden. Tillægsbevilling 
Beslutning: Se referat
12. Lånoptagelse 2014. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
13. Sammenlægning af I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana 
Beslutning: Godkendt
14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode) 
Beslutning: Godkendt
15. Beretning nr. 38 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2013 
Beslutning: Godkendt
16. Byrådets møder i 2015 
Beslutning: Godkendt
17. Ansættelse af Aalborg Kommunes borgerrådgiver 
Beslutning: Se referat
18. Ændring af Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt - Borgerrådgiver (2. behandling) 
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Godkendt
19. Omlægning til Økologisk drift på Aalborg Kommunes landbrugsarealer 
Beslutning: Se referat
20. Himmerland Boligforening, afd. 76, Tiendeladen 7/Algade 61, 9000 Aalborg - 28 almene ungdomsboliger - godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) 
Beslutning: Godkendt
21. Vivabolig (tidligere Boligselskabet Limfjorden) – Ryesgade 33 og 35 - Endelig anskaffelsessum (skema C) - 45 almene ungdomsboliger og 1 almen familiebolig 
Beslutning: Godkendt
22. Boligselskabet Aalborglund - Bynkevej 61-91 - 9 almene familieboliger - Renoveringssag - Endelig anskaffelsessum (skema C) 
Beslutning: Godkendt
23. Himmerland Boligforening, afd. 69, Kridtsløjfen, 9000 Aalborg - 18 almene ældreboliger (skema C) 
Beslutning: Godkendt
24. Bedømmelse af tjenestemand med henblik på fortsat ansættelse 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
25. Bedømmelse af tjenestemand med henblik på fortsat ansættelse 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger