Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 24. februar 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Udpegning af Uddannelsesråd i Aalborg Kommune 2014-17. 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Plan- og budgetprocedure 2015-2018 
Beslutning: Godkendt
3. Vestre Fjordpark, Mølholm. Kommuneplantillæg 3.014, Ophævelse af Lindholmlinjen, Lokalplan 3-4-102 samt Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Jomfru Ane Gade, Overdækning. Lokalplan 1-1-113 og Redegørelse for bæredygtighed. Tillæg til lokalplan 10-056 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
6. Mølholm Fjordenge, heliport. Fordebat til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og Miljøvurdering 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Himmerland Boligforening, afd. 9, Korsgade 24, 26 og 30, 9000 Aalborg - alm. familieboliger - renoveringsstøttesag (skema C) 
Beslutning: Godkendt
8. Vivabolig - Annebergvej 71 – 50 almene ældreboliger med serviceareal - Endelig anskaffelsessum (skema C) 
Beslutning: Godkendt
9. Boligforeningen Enggården, afd. 23, Jævnstrømmen 1-17, 9240 Nibe - 16 alm. familieboliger (skema C) 
Beslutning: Godkendt
10. Arbejdstidsaftaler 
Beslutning: Se referat

Lukket

Fulde pdf for lukket dagsorden.
11. Ansættelse af direktør til Miljø- og Energiforvaltningen
Beslutning: Godkendt
12. Ansættelse af direktør til Skoleforvaltningen
Beslutning: Godkendt