Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 24. marts 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Varme - Takstændringer pr. 1. april 2014. 
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapportering 2014 
Beslutning: Godkendt
3. Fase 2-vurdering af Aalborg Letbane/Bus Rapid Transit (BRT). Fordebat til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering 
Beslutning: Godkendt
4. Gug, udvidelse af bydelscenter, kommuneplantillæg 4.030. (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
5. Nymarksminde Farm Park, Vodskov. Kommuneplantillæg 5.012, Lokalplan 5-9-104 og Redegørelse for Bæredygttighed (1. forelæggelse) 
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Farstrup, Engdraget, Højageren og Præstegårdsvej, boliger. Lokalplan 10-6-101. (1. forlæggelse) 
Beslutning: Godkendt
7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 
Beslutning: Se referat
8. Nørresundby Boligselskab – Studievej 19 – 30 almene ældreboliger med serviceareal - Endelig anskaffelsessum (skema C) 
Beslutning: Godkendt
9. Træet, Gistrup - Nedlæggelse af offentligt vejareal 
Beslutning: Godkendt
10. Henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. solidarisk boligfordeling 
Beslutning: Se referat
11. Hasseris, Hasserisvej 124, Boliger. Kommuneplantillæg 3.013 og lokalplan 3-3-109 (1. forelæggelse) 
Beslutning: Se referat