Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 26. maj 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 
Beslutning: Godkendt
2. Arbejdstiden for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp i nyttejob 
Beslutning: Se referat
3. Udpegning af kunstfaglige medlemmer til Aalborg Kommunes Kunstfond 
Beslutning: Godkendt
4. Udpegning til Rådet for Etniske Minoriteter 2014 
Beslutning: Godkendt
5. Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Aalborg Kommune 2014-2017 
Beslutning: Godkendt
6. Varme – Takster. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
7. Varmeplanlægning - Etablering af forsyning med central kraftvarme i Sulsted. Projektgodkendelse 
Beslutning: Godkendt
8. Varmeplanlægning - Forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet Hals Fjernvarme A.m.b.a. Projektgodkendelse 
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt
9. Varmeplanlægning – Anmodning om kommunegaranti, Hals Fjernvarme A.m.b.a 
Beslutning: Se referat
10. Anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2014. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
11. Nibe, Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej. Lokalplan 10-1-107 (1. forlæggelse) 
Beslutning: Godkendt
12. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
13. Forfaldne beboelsesejendomme i landdistriktet 
Beslutning: Godkendt
14. Optagelse af stiforbindelse hen over Godsbanearealet som offentlig sti 
Beslutning: Godkendt