Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 27. januar 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Vodskov, Vodskov Enge, Boliger. Lokalplan 5-2-105 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
2. Universitety College Nordjylland (UCN), Mylius Erichsensvej 131, Grønlandskvarteret. Kommuneplantillæg 4.024, lokalplan 4.-2-110 og redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
3. Gas - Takstændringer pr. 1. december 2013 
Beslutning: Godkendt
4. Den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2013 
Beslutning: Godkendt
5. Fælles udbud af bredbånd i region Nordjylland 
Beslutning: Godkendt
6. 2. viceborgmester - vederlag 2013 
Beslutning: Godkendt
7. KL's kommunalpolitiske Topmøde 2014 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger