Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 27. oktober 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Mølholm, Landingsplads for lægehelikoptere. Kommuneplantillæg 3.015 med miljørapport (VVM og MV), udkast til VVM-tilladelse og Lokalplan 3-4-103 (1. forelæggelse). 
Beslutning: Godkendt
2. Godthåb, Boligområde ved Danagården. Kommuneplantillæg 6.014 og Lokalplan 6-2-103 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
3. Nørholm, Boliger, Nørholm Villavej. Lokalplan 6-5-101 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
4. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe. Lokalplan 10-1-107 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Se referat
5. Boligforeningen Vanggården - hjørnet af Østre Havnegade og Nyhavnsgade - Ansøgning om støtte til opførelse af 55 almene ungdomsboliger (skema A) 
Beslutning: Godkendt
6. Himmerland Boligforening - Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 51) og Fyrkildevej (afd. 52) - 1060 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inde 
Beslutning: Se referat
7. Taxikørsel - Regulering af maksimaltakster 
Beslutning: Se referat
8. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014 - 2017 
Beslutning: Se referat
9. Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan for 2015 
Beslutning: Se referat
10. Landdistriktspolitik 2014-2018 
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Godkendt
11. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Lufthavnsområdet, Thistedvej mv. som følge af nedlæggelse af Forsvarets renseanlæg (2. behandling) 
Beslutning: Godkendt
12. Beredskabscenter Aalborg - Virksomhedsplan 2012-2014, status 
Beslutning: Til orientering
13. Beredskabscenter Aalborg - Strukturændringer i redningsberedskabet 
Beslutning: Godkendt
14. Beretning nr. 38 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2013 samt godkendelse af årsregnskab 2013 
Beslutning: Godkendt
15. Revisionsberetninger 
Beslutning: Godkendt