Byrådet

Aalborg Byråds møde mandag den 28. april 2014, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Regnskab 2013 - Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Udtalelse til Statsforvaltningen om Nymøllevej 9, Nibe 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Institutionerne Hammer Bakker, Forslag til Kommuneplantillæg 5.009, Lokalplanforslag 5-2-106 med Miljøvurdering (1. forelæggelse af reviderede planer) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Universitetsområdet, Kiplings Alle, Boliger. Lokalplan 4-4-110. Tillæg til lokalplan 4-4-103 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse) 
Beslutning: Udgik
9. Plus Bolig - afdeling 12 - Beddingen 9, 9000 Aalborg - 166 almene ungdomsboliger - endelig anskaffelsessum (skema C) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i området ved Koldkærvej, Kongelunden og Kimbrervej m.fl. - spildevandskloakering, so 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Køreplanindstilling 2014/15 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger