Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 8. december 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Intro og rundvisning på Markusgården
Beslutning: Til orientering
3. Oplæg om frivillige og anvendelsen af frivillige
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af budgetfordeling 2022 - Sektor Senior og Omsorg
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af takster på friplejehjem 2022
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Frit Valgs Priser 2022
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Redegørelse for forbruget på Sommerpakken 2020
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2022
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af genoptagelse af sager vedr. bevilling af individuel handicapkørsel
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Kvalitetsstandarden for 2022 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Leverandørkrav 2022 - Madservice (med og uden udbringning)
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af Kvalitetsstandard 2022 - Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af forlængelse af IV-aftalen
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af Kvalitetsstandard og Leverandørkrav 2022 - Genoptræning efter Sundhedslovens § 140
Beslutning: Godkendt
15. Orientering vedr. Status på foreløbigt forbrug af Bedre Bemanding pr. 30.11.21
Beslutning: Til orientering
16. Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse af Madservice Aalborg
Beslutning: Til orientering
17. Orientering om annullation af udbud af nødkald
Beslutning: Til orientering
18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet

Lukket

19. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet

Åben

20. Eventuelt
Beslutning: Se referat
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt