Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 13. december 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af dispositionsforslag vedr. Nyt Behandlingscenter i Hammer Bakker
3. Godkendelse af evaluering af kølemad
4. Godkendelse af dispositionsforslag vedr. køkkenudvidelse ved Gug Plejehjem
5. Godkendelse: Budgetfordeling 2018 - Sektor Serviceydelser for Ældre
6. Godkendelse: Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap
7. Godkendelse af frit valgs priser 2018
8. Godkendelse af høringsgrundlag for sammenlægning af ledelser på plejehjem
9. Godkendelse af opfølgning på analyse af kompetencebehov på plejehjem
10. Godkendelse af Kvalitetsstandard for 2018 for træningsområdet
11. Godkendelse af Leverandørkrav 2018, Genoptræning efter Sundhedslovens § 140
12. Godkendelse af Hurtig igangsættelse af træningsforløb efter Sundhedslovens § 140
13. Orientering om Selvstyre på plejehjem 2017
14. Orientering om rapporten ”Visitationen, Afklaring og Forebyggelse – borgernes oplevelser 2017”
Bilag til punkt 14
 
15. Orientering vedr. Afsluttende rapportering vedr. Tryghedsambassadøruddannelsen

Lukket

16. Orientering vedr. fordeling af Innovationspuljen 2018

Åben

17. Eventuelt
18. Orientering fra rådmand og direktør
19. Godkendelse af referat