Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 22. januar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af reviderede vedtægter på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland
3. Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg kommunes lokalråd på ældreområdet
4. Godkendelse af Nye instrukser på handicap- og ældreområdet om magtanvendelse
Bilag til punkt 4
 
5. Godkendelse af Tilpasning af tilbudsviften på Handicapområdet
6. Godkendelse af budget samt mål- og rammesætning for Aktiv med demens
7. Drøftelse af Udmøntning af pulje til aften- og nattevagt
8. Drøftelse af høringsudkast for Kulturpolitikken 2020
9. Orientering om signaturprojekt om kunstig intelligens på rehabiliteringsområdet
10. Orientering fra rådmand og direktør
11. Eventuelt
12. Godkendelse af referat