Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 10. oktober 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering og rundvisning ved Socialpsykiatrien
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af høringsgrundlag: Leverandørkrav for madservice (med og uden udbringning)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af høringsgrundlag: Kvalitetsstandarden for 2019 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af høringsgrundlag: Projektsamarbejde med FOKUS Folkeoplysning om beskæftigelsespladser
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af høringsgrundlag: Frit valg på genoptræningsområdet efter ny lovgivning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af høringsgrundlag - forslag til ny værdighedspolitik 2018 - 20121
Beslutning: Godkendt
8. Drøftelse af temaer til innovationspulje 2019
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Orientering om tilsyn med leverandører af hjemmepleje- årsrapport 2017
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2017
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt