Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 12. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Evaluering af opgaveoverdragelse
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af Omprioriteringskatalog - budget 2020
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Vejledende frister for sagsbehandling
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af dispositionsforslag vedr. Nyt Syrenbakken med 32 boliger og 4 aflastningsboliger
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Drøftelse af evaluering af byrådets arbejdsvilkår
Beslutning: Udsat
7. Orientering om Design af Velfærd
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt