Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 11. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Intro og rundvisning ved Sygeplejen
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Projektforslag til Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af evaluering af byrådets arbejdsvilkår
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt