Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 14. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Status på Aalborg AKTIV
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Nye Fælles Veje (fælles strategi på det specialiserede socialområde)
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Serviceniveau for ledsagelse under ferie
Beslutning: Se referat
5. Godkendelse af tilbageførsel af udbytte af overskud 2014-17
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Forsøgsprojekt vedrørende rehabilitering – The Back To Life Project
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Ansøgning om tilskud fra Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om ansøgning til Sundhedsstyrelsens ”Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
10. Eventuelt
Beslutning: Se referat
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt