Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 26. februar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Intro og rundvisning ved ARK
3. Godkendelse af Evaluering og anbefalinger - TIM-medicinhåntering
4. Orientering om status på Innovationspuljen 2019
5. Orientering om ansøgninger til Innovationspuljen 2020

Lukket

6. Drøftelse af Tilsyn i Ældre- og Handicapforvaltningen fra 2021

Åben

7. Godkendelse af aftale for frigørelse af lejekontrakt på 1. og 2. sal på Gabrielsværk
8. Godkendelse af udmøntning af øget normering i aften- og nattevagter på plejehjem
9. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens foreløbige regnskab 2019
10. Godkendelse af 2. status på strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" version 2 for perioden 2018 - 2021
11. Orientering om tidsplan for økonomirapportering 2020
12. Orientering om Status på Design af Velfærd
13. Orientering fra rådmand og direktør
14. Eventuelt
15. Godkendelse af referat