Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 11. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Introduktion og rundvisning ved Madservice Aalborg

Lukket

3. Godkendelse af høringsmateriale vedr. Tilpasning af tilbudsviften på Handicapområdet

Åben

4. Godkendelse af ny styringsmodel for Sundhedslovsydelser
5. Godkendelse af fritvalgspriser 2020

Lukket

6. Godkendelse af afregningspriser 2020 - Friplejehjem

Åben

7. Godkendelse af Budgetfordeling 2020 - Sektor serviceydelser for ældre
8. Godkendelse af Budgetfordeling 2020 - Sektor tilbud for mennesker med handicap
9. Godkendelse af Budgetfordeling 2020 - Sektor myndighedsopgaver og administration
10. Godkendelse af Kvalitetsstandarden for 2020 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem
11. Godkendelse af Leverandørkrav 2020 for madservice (med og uden udbringning)
12. Godkendelse af Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2020
13. Godkendelse af Kvalitetsstandard for 2020 for træningsområdet
14. Godkendelse af Leverandørkrav 2020 for genoptræning efter Sundhedslovens § 140
15. Drøftelse af Fremtidigt årshjul for Aalborg Kommunes lokalråd
16. Drøftelse af høringsoplæg til Landdistriktspolitik 2020
Bilag til punkt 16
 
17. Orientering fra rådmand og direktør
18. Eventuelt
19. Godkendelse af referat