Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 23. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af høringsgrundlag vedr. Forslag til Hovedstruktur 2020 - Fysisk Vision 2035
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af dispositionsforslag for Nyt Plejehjem i Klarup
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om Taleinstituttet og Hjerneskadecentret v/leder Rikke Morsing
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomirapport ultimo august 2020
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse af høringsgrundlag vedr. Kollektiv Trafikpolitik 2020
Beslutning: Se referat
7. Drøftelse af høringsgrundlag for “Strategi 2020 Aalborg Kommune Kunstfond”
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Se referat
8. Drøftelse af udkast til vision for Psykiatriens Hus i Aalborg
Beslutning: Anbefales
9. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over afgørelser i klagesager på socialområdet i 2019
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort 2019 – Ældre- og Handicapforvaltningens sager
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt