Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 12. august 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af materiale til Magistratens Budgetdrøftelse
Bilag til punkt 2


 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Drøftelse af refleksioner og læring for plejehjem i Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
4. Orientering om Regnskab 2019 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om undersøgelse af rekrutteringsudfordringer på SOSU-området i april/maj 2020
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om høringsbemærkninger i.f.m. fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om høringsbemærkninger i.f.m. udarbejdelse af praksisplan vedrørende almen praksis, 2020
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om UNICEF Projekt Børnevenlig Kommune
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Orientering om plan for øget aktivitet for Videncenter for Demens
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om plan for yderligere genåbning af aktiviteter i Ældre og Sundhed
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt