Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 27. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Intro og rundvisning ved Træningsenheden
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af revision af Værdighedspolitikken
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af foreløbigt forbrug af værdighedsmidler - 01.06.18
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Etablering af enheden "Fremdrift"
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Se referat
6. Godkendelse af ansøgning vedr. Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomirapport ultimo maj 2018
Beslutning: Godkendt
8. Drøftelse af Aalborg Kommunes fortsatte deltagelse i Projekt Tidlig Indsats på Tværs (TIT)
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Orientering om Nattevagtsbemanding på plejehjem
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om nyt navn til Hans Egede/Malik plejeboliger
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Orientering om Årsrapport på sundhedsfaglige tilsyn på Handicapområdet ved BDO 2017
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om Årsrapport på sundhedsfaglige tilsyn på plejehjem ved BDO i 2017
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om Årsrapport på socialfaglige tilsyn gennemført af BDO 2017
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
15. Eventuelt
Beslutning: Se referat
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt