Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 22. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status vedr. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af tilpasning af botilbudsviften på Handicapområdet
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Målgruppetilpasning på Viften
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo april 2019
Beslutning: Godkendt
7. Drøftelse af budget 2020 - Omprioriteringskatalog
Beslutning: Drøftedes
8. Drøftelse af Budget 2020 - indkomne ønsker vedr. drift og anlæg
Beslutning: Udsat
9. Drøftelse af evaluering af byrådets arbejdsvilkår
Beslutning: Udsat
10. Orientering om Regnskab 2018 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.
Beslutning: Udsat
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Udsat
12. Eventuelt
Beslutning: Udsat
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt