Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 31. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Præsentation af økonomisk styring i Ældre- og Handicapforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Ældre- og Handicapudvalgets forretningsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af revideret mødeplan 2018 for Ældre- og Handicapudvalget
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg kommunes Centerråd
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Overordnet program for Nyt plejehjem i Klarup
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af Forslag om fremtidig plejehjemsløsning på Fortunvej 2 i Gug
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af udmøntning af sammenlægning af ledelser på plejehjem
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Klippekortsordning for hjemmehjælpsmodtagere – fastlæggelse af målgruppe
Beslutning: Udsat
10. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo november 2017
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om tidsplan for økonomirapportering 2018
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt