Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 13. februar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Intro og rundvisning ved VAMIS
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af Statusevaluering af Aalborg Kommunes Seniorråd og Lokalråd
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Drøftelse og opfølgning på Ældre- og Handicapudvalgets studietur
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Ændring af tilbudsviften - Fagcenter for Autisme
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af proces- og tidsplan for Nyt Syrenbakken.
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af støtte til etablering af orangeri, Frejlev
Beslutning: Se referat
8. Orientering om Årsopgørelse 2018 af klippekort til plejehjemsbeboere
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om tidsplanen for økonomirapporteringen 2019
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
11. Eventuelt
Beslutning: Se referat
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt