Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget 12. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Intro og rundvisning på Plejehjemmet Thomasminde
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Budgetfordeling 2019 - sektor tilbud for mennekser med handicap
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Budgetfordeling 2019 - sektor serviceydelser for ældre
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Kvalitetsstandarden for 2019 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Kvalitetsstandard og leverandørkrav for 2019 på træningsområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af Frit valg på genoptræningsområdet efter ny lovgivning
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Leverandørkrav for madservice (med og uden udbringning)
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af høringssvar til Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Sundhedspolitisk Handleplan 2019 - 2022
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af Undersøgelse - Muligheder for samarbejde med The Back To Life Project på baggrund af evalueringsrapport
Beslutning: Godkendt
12. Høring af Erhvervsstrategi 2019-2022
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
13. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat
15. Eventuelt
Beslutning: Se referat
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt