Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 20. oktober 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af program for temamødet om udkast til beskæftigelsesplan
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af økonomirapport pr. 30. september 2020 for Beskæftigelsesudvalgets område
Beslutning: Anbefales
5. Drøftelse af principper for digitale politiske møder i Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt