Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 24. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering om status på frikommuneforsøg
3. Godkendelse af ændring af frikommuneforsøg
4. Godkendelse af forsøg med Uddannelsesløft
5. Orientering om status på indsatsen på beskæftigelsesområdet
6. Orientering om status på implementeringen af besparelser på aktiveringsrammen i 2019

Lukket

7. Orientering om procedure og eksempler på bevillinger af førtidspension

Åben

8. Orientering fra rådmand og direktør
9. Eventuelt

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
11. Eventuelt - lukket

Åben

12. Godkendelse af referat