Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 20. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Tema - Introduktion til Virksomhedscentret
3. Godkendelse af økonomirappportering pr. 31. oktober 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Bilag til punkt 3
 
4. Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan for 2019
5. Godkendelse af besparelse på aktiveringsområdet i Aalborg Kommune i 2019 - 2. behandling
Bilag til punkt 5
 
6. Godkendelse af Mål- og Strategier 2019
Bilag til punkt 6
 
7. Orientering fra rådmand og direktør
8. Eventuelt

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
10. Eventuelt - lukket

Åben

11. Godkendelse af referat