Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 21. januar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Tema - Orientering om Jobhusets indsatser og resultater
3. Orientering om etablering af ny rekrutteringsenhed i Jobhuset
4. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020
5. Orientering om status på økonomien på beskæftigelsesområdet set i relation til Budget 2020
6. Orientering om Beskæftigelsesministeriets skærpede tilsyn med kommunerne på beskæftigelsesområdet
7. Godkendelse af ansøgning til indsats i Job- og Aktivhuset
8. Godkendelse af rådighedsbeløb for personligt tillæg - 1. behandling
9. Godkendelse af rådighedsbeløb og årlig regulering
10. Orientering om plan for aflæggelse af regnskab 2019
11. Orientering om status på IPS (Individuelt planlagt job med støtte)
12. Orientering om status på Brobygningsforløb på Ungeområdet
13. Drøftelse af input til Nordjysk Socialaftale 2021-2022 (rammeaftalen)
14. Drøftelse af Kulturpolitik
Bilag til punkt 14
 
15. Orientering fra rådmand og direktør
16. Eventuelt

Lukket

17. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
18. Eventuelt - lukket

Åben

19. Godkendelse af referat