Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 19. januar 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om ny organisering af seniorpensions pr. 1. januar 2021
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om midtvejsstatus på udmøntning af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-22 i Familie-og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt