Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 28. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Møde mellem Beskæftigelsesudvalget og repræsentanter fra AAU's ledelse
3. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019
4. Godkendelse af økonomirappport pr. 30. april 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
5. Drøftelse af Budget 2020-2023
6. Orientering om handlingsplan for en forstærket indsats på beskæftigelsesområdet
7. Orientering om Praksisundersøgelse af sager om førtidspension, der er afgjort uden forelæggelse for Rehabiliteringsteamet
Bilag til punkt 7
 
8. Orientering om status på Projekt Job og Familie
9. Orientering om "Jobbro til uddannelse"
10. Orientering om lovændringer på integrationsområdet og godkendelse af nuværende praksis for boliganvisning
11. Orientering om halvårlig status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
12. Orientering om Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2018
13. Orientering fra rådmand og direktør
14. Eventuelt

Lukket

15. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
16. Eventuelt - lukket

Åben

17. Godkendelse af referat
18. Fællesmødet mellem BSU og LBR - dagsorden og bilag