Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 25. september 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. august 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
3. Godkendelse af besparelse på aktiveringsområdet i Aalborg Kommune i 2019 - 1. behandling
4. Godkendelse af Status for beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune, september 2018
5. Godkendelse af, at udkast til beskæftigelsesplan for 2019 sendes i høring
6. Godkendelse af udvidelse af frikommuneforsøg vedr. kontaktforløb
7. Godkendelse af forsøgsprojektet Impact60
8. Orientering om forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
9. Orientering om status for projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning
10. Orientering om Status ift. Ungecenter Skuret
Bilag til punkt 10
 
11. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
12. Eventuelt

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
14. Eventuelt - lukket

Åben

15. Godkendelse af referat