Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 26. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af økonomirapport pr. 31. oktober 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
3. Godkendelse af ansøgning til puljen "Motion og fællesskab på recept"
4. Orientering om halvårlig status vedr. beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
5. Godkendelse af ansøgning til puljen "Målrettet beskæftigelsesindsats til indvandrerkvinder"
6. Orientering om afslutningsresultatet på satspuljeinitiativet "Flere Skal Med"
Bilag til punkt 6
 
7. Godkendelse af ansøgning til puljen for ”Flere skal med 2”
8. Orientering om forstærket indsats i Sygedagpengehuset
9. Drøftelse af besøgsture for udvalgene og ønsker til praktikker i 2020
10. Orientering fra rådmand og direktør
11. Eventuelt

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
13. Eventuelt - lukket

Åben

14. Godkendelse af referat