Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 26. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på flygtninge- og integrationsområdet april 2020
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om sprogtolkeområdet 2019
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om årsrapport 2019 Sprogcenter Aalborg
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af høringsudkast til handleplan for beskæftigelsesindsatsen
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af økonomirapport pr. 30. april 2020 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af Budgetprocessen 2021-2024 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Ungestrategi 2020–2025
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Anbefales
9. Godkendelse af årsberetning 2019
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt
10. Orientering om brugermåling af virksomhedernes tilfredshed med besøg fra Jobcenter Aalborg
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt