Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 10. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Præsentation af udvalgsmedlemmerne
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
2. Præsentation af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Præsentation af afdelingerne
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Beskæftigelsesudvalgets mødeplan for 2014
Beslutning: Udsat med bemærkninger
5. Rundvisning på Sønderbro 12
Beslutning: Udsat med bemærkninger
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Beslutning: Intet