Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 12. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013
Beslutning: Godkendt
3. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter 2014 - Tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Beslutning: Intet