Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 19. august 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om reform af beskæftigelsesindsatsen
Beslutning: Til orientering
3. Vurdering af analysen af jobcentrenes ressourceforbrug
Beslutning: Til orientering
4. Tilsyn med andre akører i 2013
Beslutning: Til orientering
5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014 - 2017
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
10. Eventuelt
Beslutning: Intet