Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 25. november 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Økonomirapport pr. 31. oktober 2014
Beslutning: Godkendt
3. Mål og Strategier 2015
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Nyt rådgivende udvalg for beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Høringssvar vedr. Erhvervsplan 2015 - 2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Fælles 6-by mål på det sociale område
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2015-18
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-18
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Udvikling af sundhedsforskningsarbejdet i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen
Beslutning: Til orientering
11. Status på sygedagpengereformen 2014
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt