Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 9. december 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - Temamøde - Jobhuset
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen
Beslutning: Godkendt
4. Orientering - Revisionsberetning på forsorgsområdet
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

7. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt