Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 12. december 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse - Organisatorisk samling af Sygedagpengehuset i Jobcenter Aalborg
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om finanslovsaftale 2015
Beslutning: Til orientering
4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering

Lukket

5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt