Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 20. januar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering: Status for arbejdsmarkedet i Nordjylland
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse: 1. behandling af Ungestrategien 2015-17
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mål for Sundhedspolitikken 2015-18
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse: Udmøntning af investeringsmodel på ungeområdet
Beslutning: Godkendt
6. Orientering: Ny strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedsvendte indsats
Beslutning: Til orientering
7. Orientering: Satspulje for 2015 på Beskæftigelsesområdet
Beslutning: Til orientering
8. Orientering: Organisationsændring af VIA og Rute 42
Beslutning: Til orientering
9. Orientering: Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams
Beslutning: Til orientering
10. Orientering: Tilsagn fra pulje vedr. forsøg med integrationspålæg
Beslutning: Til orientering
11. Orientering: Bevilling af midler til understøttelse og udbredelse af brobygningsforløb til uddannelse
Beslutning: Til orientering
12. Orientering: Bevilling af midler til opkvalificering af koordinerende sagsbehandler
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering

Lukket

14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

16. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
17. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet