Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 24. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - Øget virksomhedsvendt indsats i Jobcenter Aalborg
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering - Intern tidsplan for budgetproceduren 2016 - 2019 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af ændring i vedtægterne for Aalborg Produktionsskole
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ændring i vedtægterne for Lille Vildmose Produktionsskole
Beslutning: Godkendt
6. Orientering - Mentorforsøg med unge uden uddannelse
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om brugerundersøgelse vedrørende nyttejob
Beslutning: Til orientering
8. Orientering - Resultat af tilsyn med Danskuddannelse til udlændinge for perioden 2011-2013
Beslutning: Til orientering
9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb
Beslutning: Til orientering
10. Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet

Lukket

14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt