Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 27. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse - Regnskab 2014 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse - Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2014 til budget 2015 - tillægsbevilling drift
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse - Årsberetning 2014
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse - 2. Behandling af Ungestrategien 2015-17
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse - Høringssvar vedr. Skoleforvaltningens udkast til vision
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse - Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse - Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse - Strategi for modtagelse af flygtninge
Beslutning: Godkendt
10. Orientering - Uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud til flygtninge
Beslutning: Til orientering
11. Orientering - Redegørelse for konsekvenserne af Kontanthjælpsreformen
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse - Sagsbehandling ved vurdering af samliv
Beslutning: Udgik med bemærkninger
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

15. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
16. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt