Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 27. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Rigsrevisionens beretning om integrationsindsatsen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om Carsten Koch udvalgets rapport om beskæftigelsesindsatsen for gruppen af borgere i udkanten af arbejdsmarkedet
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Statsforvaltningens svar vedr. Aalborg Kommunes behandling af sager om fleksjob
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering
5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
7. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt