Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 19. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - Præsentation af Revalideringscenter Aalborg
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af budget 2016 - 2019
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse - Status på investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om refusionsomlægning på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om opfølgning på Ungestatistikken for 1. kvartal 2015
Beslutning: Til orientering
7. Orientering - International House Aalborg
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om projekt Lokalsamfundet Bygger Bro - tema
Beslutning: Udsat
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt