Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 23. juni 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse: Tilrettelæggelse af annonceringsproces 2015
Beslutning: Godkendt
3. Orientering: Implementering af Beskæftigelsesreformen
Beslutning: Til orientering
4. Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering

Lukket

5. Orientering: Prissammenligning af dansk til udlændinge - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

6. Godkendelse: Beretning nr. 39 vedrørende regnskabsåret 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse: Organisering af modtagelse af nye flygtninge i Socialafdelingen og Jobcenteret
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Orientering: Kontantydelse
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse: Økonomirapportering pr. 31. maj 2015
Beslutning: Godkendt
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

13. Drøftelse af budget 2016 - 2019 temamøde
Beslutning: Drøftedes
14. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt